Disclaimer

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je de informatie van deze website toepast. Podcastplezier is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit eventuele onjuiste, verouderde of onvolledige informatie op de website. Wij kunnen de inhoud van onze website (waaronder alle teksten en foto's) zonder aankondigingen wijzigen.

Auteursrecht

De intellectuele eigendomsrechten op de door Podcastplezer geproduceerde podcasts en website berusten bij Podcastplezier. Het is niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.


Podcastplezier is een handelsnaam en initiatief van Roozen Realisations, gevestigd te Haarlem. Vragen? Neem gerust contact op.